คลังเก็บหมวดหมู่: ทัวร์ปีใหม่

ทัวร์เยอรมนี-ออสเตรีย-สาธารณรัฐเชค 10 วัน

TG_PNG เดินทางโดยการบินไทย

ทัวร์เยอรมนี-ออสเตรีย-สาธารณรัฐเชค 10 วัน

เยอรมนี : มิวนิค “เอเธนส์แห่งลุ่มแม่น้ำอิซาร์”

ออสเตรีย : อินสบรุค – ฮอลสตัท – เซนต์วูลฟ์กัง – ซอลส์เบิร์ก – เวียนนา

สาธารณรัญเชค : เชสกี้ ครุมลอฟ – ปร๊าก

สโลวาเกีย : บราติสลาวา

กำหนดการเดินทาง    27 ธ.ค.59- 5 ม.ค.60**

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณ รดา

*** ระเบียบการสำรองที่นั่งทัวร์ยุโรป *** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 142)

  1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 30,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  2. กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะ ได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
    2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน                                                100%      ของเงินมัดจำ
    2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน                                                  50%      ของราคาทัวร์
    2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                                                    100%      ของราคาทัวร์

german-austria-czech10d-tg_27dec

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>