ทัวร์ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์ธรรมชาติ 11 วัน

TG_PNG เดินทางโดยการบินไทย

ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์ธรรมชาติ 11 วัน  (สามารถรับได้อีก 4 ท่าน)

ออสโล(นอร์เวย์)-เรคยาวิค(ไอซ์แลนด์) – บูลลากูน – อาคูเรย์รี่ – ฮูซาวิค – ทะเลสาบมายด์วัทท – เบรดเดลวิค – โจกุลซาร์โลน – วิค – สโกการ์ – เฮลลา – น้ำตกทองคำ – น้ำพุร้อน Geysir – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ – เรคยาวิค – โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก)

 

กำหนดการเดินทาง   **6-16 เมษายน 2561** 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณ รดา

*** ระเบียบการสำรองที่นั่งทัวร์ยุโรป ***

  1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 30,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  2. กรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะ ได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
    2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน                                                100%      ของเงินมัดจำ
    2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน                                                  50%      ของราคาทัวร์
    2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                                                    100%      ของราคาทัวร์

Iceland11D_Apr18    **สามารถรับได้อีก 4 ท่าน**

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>