ทัวร์โครเอเชีย-บอสเนีย 9 วัน

os บินโดยสายการบินออสเตรียน
ทัวร์โครเอเชีย-บอสเนีย 9 วัน

ซาเกรบ – พลิทวิตเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ – ซาดาร์ – ซิเบนิค -โทรเกียร์ – สปลิท – ปอโกรา – มอสตาร์ (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค

เปิดประตูสู่ยุโรปตะวันออกแห่งใหม่ สาธารณรัฐโครเอเชีย ประเทศรูปเสี้ยววงเดือนในยุโรป

ดินแดนแห่งสมญานาม “อัญมณีแห่งทะเลอเดรียติค”

สัมผัส 3 เมืองมรดกโลก พลิตวิตเซ่ อุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุด

เลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติคสู่ สปลิท เมืองศูนย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมของ

เขตดัลเมเชี่ยน และเป็นหนึ่งในเมืองแห่งมรดกโลก ชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน

ดูบรอฟนิค เมืองมรดกโลกที่แขวนตัวอยู่ตรงปลายแผนที่ประเทศโครเอเชีย

กำหนดการเดินทาง
9-17 เมษายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณ รดา

*** ระเบียบการสำรองที่นั่งทัวร์ยุโรป *** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 144)

  1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 30,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  2. กรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะ ได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
    2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน                                                100%      ของเงินมัดจำ
    2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน                                                  50%      ของราคาทัวร์
    2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                                                    100%      ของราคาทัวร์

Croatia-Bosnia9D-OS_APR2018

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>